Search
Close this search box.

First T-cell Project Meeting

Det är #OMFScienceWednesday! Precis innan T-cellgruppen slutade före helgerna möttes de för att planera ett av de projekt som vi finansierar vid ME / CFS Collaborative Research Center vid Stanford.

Gruppen ska följa upp dr Mark Davis observationer av T-cellaktivitet i ME / CFS för att studera en ny kohort av patienter och komma underfund med vad denna T-cellaktivitet innebär för förståelsen och behandlingen av sjukdomen.

Några av de bästa tekniker som finns för sekvenseringen av RNA och DNA av enskilda T-celler har utvecklats av den här gruppen! Detta åstadkoms genom ett samarbete mellan dr Mark Davis (Professor i immunologi & mikrobiologi) och dr Lars Steinmetz (Professor i genetik), som nu kommer att använda dessa tekniker för att få en ny förståelse av den roll som T-celler spelar i ME / CFS. Gruppen diskuterade vilka experiment de ska göra under 2018 med den nya finansieringen från OMF och utvecklade planer för att analysera och tolka data.De är mycket ivriga att komma igång med detta viktiga projekt!

OMF tackar Siv Pierson för översättningen.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669