Search
Close this search box.

OMF:s satsningar på att utveckla diagnostiska och läkemedelsscreenings-tekniker för ME / CFS

Den här #OMFScienceWednesday fortsätter vi vår serie om forskningsprojekt, som OMF finansierar över hela världen, med en titt på satsningen på att utveckla diagnostiska och läkemedelsscreenings-tekniker för ME / CFS. Detta är ett pågående projekt på ME / CFS Collaborative Research Center vid Stanford under ledning av dr Ron Davis. Vi hoppas att de tekniker som utvecklas av detta team kommer att göra diagnosticeringen av ME / CFS snabbare, lättare och billigare – och att de kommer att visa på ett nytt sätt att upptäcka möjliga läkemedel.

Eftersom det inte finns någon biologisk/labb-diagnostik för ME / CFS är det en väldigt lång och kostsam process för patienterna att få sjukdomen diagnosticerad. Detta är till skada inte bara för vården av patienter utan komplicerar också forskningen. Dr Davis team har utvecklat billiga tekniker för att övervaka cellulära och molekulära särdrag i blodprov. (Läs vår tidigare artikel om varför en blodbaserad diagnostik vore särskilt värdefull för ME / CFS). Hittills har två av deras tekniker – nanonåls-biosensorn och den magnetiska levitationsplattformen – gett hopp om att kunna särskilja ME / CFS-blodprov från friska kontrollpersoners blodprov när de utsätts för salt-(natriumklorid-) stress.

Det här projektet kommer att bygga på dessa rön enligt följande:

  1. Validering av teknologins diagnostiska potential i en större patientgrupp. Hittills har teamet testat ~10 patienter och ~10 friska kontrollpersoner – nästa steg blir att åtminstone tredubbla denna siffra. Valideringen kommer också att visa om det är möjligt att urskilja olika undergrupper / allvarlighets-grader genom blodproven.
  2. Anpassning till läkemedelsscreenings-teknik. När teknologin har validerats för diagnostiska ändamål kommer teamet att testa huruvida man, genom att lägga till läkemedel till patientproven, kan få dem att bete sig som friska prov. Genom att utvidga tekniken till att testa många läkemedel åt gången, inklusive några som redan är godkända av FDA, strävar de efter att identifiera nya möjliga behandlingar för ME / CFS, som skulle kunna användas i framtida kliniska försök.

Läs mer om dr Davis arbete med att utveckla diagnostiska tekniker för ME / CFS i den här färska artikeln i Nature News, som dokumenterar många av de senaste insatserna på området:

https://www.nature.com/articles/d41586-017-08965-0.

OMF tackar Siv Pierson för den svenska översättningen.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669