Search
Close this search box.

OMF finansierer nytt ME / CFS-samarbeidsprosjekt ved forskningssenter i Uppsala.

Vi kan stolt meddele at OMF har finansiert opprettelse av et tredje ME / CFS-tilsluttet forskningssenter, ved Uppsala Universitet i Sverige.

Jonas Bergquist, MD, PhD, in the Uppsala University lab.

Det nye forskningssenteret ved Uppsala vil ledes av Jonas Bergquist (MD, Phd) medlem av OMFs vitenskapelige styre. Han vil samarbeide med ME / CFS-forskningssenteret ved Stanford, ledet av Ronald W. Davis (Phd) og ME / CFS-forskningssenter ved Massachusetts General Hospital og Harvard Affiliated Hospitals, ledet av Ronald G. Tomkins (MD, ScD) og Wenzhong Xiao (PhD) fra Harvard Universitetet. All forskning finansiert av OMF fortsetter å være ledet av vårt vitenskapelige styregruppe, ledet av Ron Davis.

Det nytilsluttede forskningssenteret skal fokusere på målrettet molekylær diagnostisering av ME / CFS. Målet er å få bevis baserte strategier for behandling. I Uppsala legges det ned betydelig innsats for å bære frem en analyse av cerebrospinalvæske som en unik kilde av nevrokjemisk biomarkør for ME / CFS.

Høyoppløselig massespektrometri (metode for kjemisk analyse) benyttes for svært sensitiv gjenkjenning av endogene (kropps-egne) biomolekyler. Denne unike teknologien, i kombinasjon med utviklingen av klinisk relevant screening, samt målrettede metoder for prøvetaking, vil gi  tidligere utilgjengelig innsikt i patofysiologien ved ME / CFS

 

OMF thanks Kristin for this Norwegian translation.

 

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669