Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

OMF finansierar samarbetscentrum för ME / CFS-forskning i Uppsala

Vi är stolta över att kunna meddela att OMF har finansierat etableringen av ett tredje samarbetscentrum för ME / CFS-forskning vid Uppsala universitet I Sverige.

Jonas Bergquist, MD, PhD, in the Uppsala University lab.

Det nya Uppsalacentrumet kommer att ledas av Jonas Bergquist, MD, PhD, ledamot I OMFs vetenskapliga råd. Han kommer att arbeta tillsammans med samarbetscentrumen på Stanford, som leds av Ronald W. Davis, PhD, och det på Massachusetts General Hospital och Harvard Affiliated Hospitals, som leds av Ronald G. Tompkins, MD, ScD, och Wenzhong Xiao, PhD på Harvard University. All forskning som OMF finansierar fortsätter att samordnas av OMFs vetenskapliga råd under ledning av Ron Davis.

Det nya samarbetscentrumet kommer att fokusera på en molekylär diagnos av ME / CFS med målet att utveckla evidensbaserade stategier för behandling. I Uppsala gör betydande ansträngningar att analysera ryggvätskan som en unik källa till neurokemiska biomarkörer för ME / CFS. Man kommer att använda högupplöst masspektrometri för extremt känslig detektion av endogena biomolekyler. Denna unika teknologi, kombinerad med utvecklingen av kliniskt relevant screening och målinriktade metoder för provtagning, kommer att visa på tidigare otillgängliga insikter angående patofysiologin vid ME / CFS.

 

OMF tackar Yvonne Marie för den svenska översättningen.