Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

Hvilken funksjon har T-celler og B-celler og hvorfor er de viktige for ME / CFS forskningen?

På denne #OMFScienceWednesday, ser vi på to typer celler i immunsystemet vårt som har vært spesielt interessante for ME / CFS forskning i det siste:

T-celler og B-celler.

Begge disse type cellene er viktige for å forsvare oss mot infeksjoner, men de gjør dette på ulike måter:

  • B-celler produserer antistoffer for å ‘fange’ invaderende bakterier. Noen ganger produserer de autoantistoffer som feilaktig også angriper vårt eget vev, og som studier foreslår er det dette som skjer ved ME / CFS. Medisinen Rituximab, som antas å redusere B-celler, har blitt testet på pasienter i håp om å dempe overaktiviteten av B-celler (se forrige ukes innlegg for mer informasjon)

 

  • T-celler bruker andre metoder, inkludert å signalisere via cytokin produksjon. En undergruppe kjent som ‘morder’ T-celler angriper og eliminerer infiserte celler direkte. Følg med videre for nye innlegg som forklarer forskningen vi finansierer om T-celler på ME / CFS Collaborative Research Center at Standford!

Les mer om hva som gjør T-celler og B-celler spesielle: http://whoami.sciencemuseum.org.uk

Takk til Beathe Lindseth for oversettelse til norsk.